Vzdělání Tesař/Truhlář

Hledáš obor?

Hledáš perspektivní obor, který uplatníš na trhu práce přímo v regionu? Chceš rozvíjet své dovednosti a znalosti? Bud‘ součástí našeho týmu!

Odborný výcvik a uplatnění absolventa v praxi

Firma DFH Haus CZ od září poskytuje stipendia žákům oboru TRUHLÁŘ/TESAŘ na SOU Stavební v Plzni.
kteří budou vykonávat odborný výcvik ve firmě.

Odborný výcvik Měsíční stipendium
při výrobě dřevěných montovaných domů ve firmě DFH Haus CZ
stipendium od 1. ročníku studia 1. ročník 2 000,- Kč
odměna za produktivní činnost 2. ročník 3 000,- Kč
po skončení studia – možnost zaměstnání ve firmě DFH Haus CZ 3. ročník 4 000,- Kč

Výše stipendia je ovlivněna spolehlivostí a chováním studenta a také studijním prospěchem.

Mladí zájemci – žáci 9. tříd se mohou přihlásit ve školním roce do května.

Přihlášky podávejte buď osobně na adrese firmy Žákava 162, Nezvěstice, na telefonním čísle 377 882 411 nebo na email kariera@dfh-haus.cz.

Exkurze a individuální prohlídky firmy si můžete domluvit na kontaktu:
DFH Haus CZ s.r.o., Žákava 162, Nezvěstice, tel.:377 882 411, e-mail: kariera@dfh-haus.cz

Studium:

  • Obor: Truhlář / Tesař
  • SOU Stavební v Plzni
  • 3 leté studium
  • Povinná praxe v dílnách škol
  • Možnost absolvovat nástavbu s maturitou

Odborný výcvik:

  • Od 2. ročníku ve společnosti DFH Haus CZ při výrobě montovaných dřevěných domů
  • Možnost zaměstnání ve firmě

 

Podmínky přijetí:

Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem.

Ukončení vzdělávání:

Závěrečná zkouška.

Vzdělání:

Střední vzdělání s výučním listem.

1268-1510103384_v
SOU stavební Plzeň
Borská 55
301 00 Plzeňtel.: +420 373 730 030
email: sou@souplzen.cz
http://www.souplzen.cz